Bóng Chiều Tà

Bóng Chiều Tà
....Con quán tưởng Pháp Thân Ngài thanh tịnh Ánh nắng chiều con ngỡ ánh hào quang Con tìm trong vầng ánh sáng chói chang.......CHIỀU HOÀN HÔN

Con quán tưởng Pháp Thân Ngài thanh tịnh
Ánh
nắng chiều con ngỡ ánh hào quang
Con tìm trong vầng ánh sáng chói chang
Nh
ư thấp thoáng ứng thân Ngài thị hiện

Rồi mặt tròi theo vô thường tan biến
Bóng hoàng hôn dần phủ cả hư không
Con chìm trong biển nghiệp quả mênh m
ông
Con hốt hoảng, Thưa Ngài, đợi con với !!

Hằng Hoài N.

2009 

Tác giả bài viết: Ban Biên Tập

Nguồn tin: Chùa Tịnh Luật