Dòng thơ con kính gởi Ngài 4

Lá thư thư tư

Lá thư thư tư

HẰNG HOÀI NGUYỆN
Hằng Hoài N.


Đôi dòng con kính gởi Đức Phật A Di Đà

NHỮNG DÒNG THƠ THỨ TƯ
 

Kính thưa Ngài,

Con ở đây trong cõi đời ngũ trược,
Giữa bao người triền phược ở quanh con,
Bỏ chân tâm, tham chấp để sống còn,
Con may mắn còn nhớ Ngài hiện hữu.

Tuy công đức phước duyên con chưa đủ,
Nhưng tâm con vẫn muốn sớm gặp Ngài,
Dù sát na, khoảnh khắc dể phôi phai,
Chắc cũng đủ để tâm con nhớ mãi.

Con ao ước gặp Ngài trong hiện tại,
Để tạo duyên con thân thiện với Ngài,
Vì kẻ phàm khi nghỉ đến Như Lai,
Thường mặc cảm mình là người đê hạ.

Có khoảng cách, nhưng không còn xa lạ,
Con nhớ Ngài luôn đang ở bên mình,
Và nhất là trong giây phút vãng sinh,
Ngài bên cạnh con không còn hoãng sợ.

Không hoãng sợ vì được Ngài che chở,
Hoặc vì con đã thân thiện với Ngài,
Nên bây giờ con ước gặp Như Lai,
Để cận tử, theo Ngài con tự tại.

Để lúc đó, theo Ngài không sợ hãi,
Con thỉnh Ngài khi thị hiện thân mình,
Như hình Ngài, con khẩn thiết cầu xin,
Và tôn kính với niềm tin bất diệt.

Con kính cảm ơn Ngài nghe những lời tâm nguyện của con.

Con

Một chúng sinh cõi Ta-bà

 

Tác giả bài viết: Ban Biên Tập

Nguồn tin: Chùa Tịnh Luật